Rzeszowski Dom Kultury filia Wilkowyja zaprasza na wernisaż prac malarskich pani Bogusławy Ciaś „Z mojej perspektywy”.

Rzeszowski Dom Kultury filiaWilkowyja wraz z Radą Osiedla Wilkowyja zaprasza dzieci na „Zabawę w kolorach jesieni czyli harce z Fifi  i Dyziem”